> groepen > zusterkring

Zusterkring

Nieuws van de zusterkring

Agenda Zusterkring
17 dec 2014: woensdagmiddag om 17.00 uur kerstviering met broodmaaltijd.
23 Dec 2014: dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur de kerstgroet afhalen en rond brengen.

Data 2015

19 januari: mevr. Joke v.d. Galin komt bij ons om te vertellen over klankschalen. Aanvang 14.00 uur.
9 februari: br. Rink de Vries uit Rottevalle vertelt over de arme kant van Friesland. Aanvang 14.00 uur.
10 maart: Ontmoetingsdag in Harlingen.
16 maart: Creatief naar Pasen. Workshop kaarsen maken bij kaarsenmakerij Jophie in Burdaard. Vertrek om 13.30 bij de kerk. Kosten 6,50 incl. 1 kop koffie of thee.
13 april: Jaarvergadering. Innen van de contributie L.F.D.Z en F.D.Z en eigen zusterkring en Ringband. Aanvang 14.00 uur.
29 april: Donateursavond. Ds. Martha - Bakker zal ons inwijden in de Fryske folksverhalen. Aanvang 19.30 uur.
20 mei: zusterkringreisje. Informatie volgt.

Namens het bestuur de aller beste wensen voor 2015.

J. Lijzinga -v.d. Weg


60 jarige jubileum viering van de Zusterkring op 5 okt 2014
Dit heugelijke feit vierden we in een Zondagsdienst. Een van de kinderen steekt de kaars aan, met de woorden: Steek een kaars aan in het duister, laat het licht toe in je hart. En zingen we met elkaar, 'Goede morgen allemaal'. Daarna bemoediging door Ds. A .Rekker v.d. Werff en zingen we 'Vol verwachting zijn wij gekomen'. Gebed en schriftlezing Handelingen 9.36-43. Zingen: 'Er is een lijn van vrouwen'. Daarna overdenking van Ds. Rekker. We zingen dan ons Bounsliet. Herdenkingsmoment: Er wordt een kaars aangestoken voor alle zusters die niet meer in ons midden zijn en zingen we staande 'O, God die droeg ons voorgeslacht'. Een terugblik van de zusterkring wordt voorgelezen. Vanaf het begin van haar oprichting in 1928 tot nu toe is de zusterkring van grote waarde geweest zowel voor haar leden, als voor de gemeente. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Een gedicht, over een groep vrouwen en hierna zingen we 'O God ik hear Jo winen hjoed'. De collecte is voor het Anne Zernike fonds. Gebeden en het Onze Vader. Tot slot zingen we 'Hear, wes mei s oant in oare kear'. Ds. Rekker bedankt de sprekers en spreekster. Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken. Iedereen die met ons dit feest hebben gevierd hartelijk bedankt. Als afsluiting zijn de zusters naar Botniahiem gegaan voor een warm-koud buffet. We kunnen terugzien op een sfeervol jubileum.Het bestuur


Bazaar 2014
Op 25 oktober hebben we onze jaarlijkse bazaar weer gehouden. Er was van alles te koop en kon men raden op allerlei dingen. Een gezellige thee en koffie schenkerij in de kerkenkamer. Hier kon men voor een klein bedrag koffie of thee bestellen met iets lekkers erbij. Ieder jaar het draaiend rad, boeken, sokkenverkoop en voor de kinderen een grabbelton. Ook was er weer de rozenboom en kaarten. Een appeltaart bakwedstrijd. De wissel taartschep is gewonnen door de Fam. Straatsma. De opkomst was de hele dag goed. De opbrengst is Netto 1544.07 euro. We zijn tevreden! Om 16.00 uur kon iedereen tevreden huiswaarts gaan en allen bedankt voor hun komst, inbreng en inzet.Het bestuur


Reactie op de bazaar
De bazar was heel leuk. We waren er geweest. We hadden 3 prijzen gewonnen. Bij het sjoelen strijkkralen gewonnen. Bij het loten een vogelhuisje gewonnen. En bij het draaiend rad twee worsten. Voor heit hebben we wollensokken gekocht. En we hebben ook nog een kaart gekocht maar we weten niet aan wie we het gaan geven. Een boekje over Pietje Puk. En de bloemetjesboom bij juf Siep daar hebben we ook aan meegedaan maar niets gewonnen. Bij een mevrouw die hete pietsje hebben we ook iets gedaan. Daar hebben we in vakje 42 en vakje 12 onze naam in gezet. Er waren ook heel veel bekende mensen. En bij het grabbelen hebben we twee keer gegrabbeld. De eerste keer heb ik een bloem gegrabbeld waar een kaars in kon. We zijn er een keer geweest en de tweede keer dus later hebben wij een poster op gehangen. Het was een mooie dag. Bedankt. Ik wil volgend jaar weer komen.Groetjes Esse-(lieske). 8 jaar, Doniawei 18.

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Damwld
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl